Herpex krem 0,05 g/1g 2 g

7,97

Opis

Herpex krem 0,05 g/1g 2 g

Nazwa: HerpexPostać: kremDawka: 0,05 g/gOpakowanie: 2 gSkład:1 g kremu zawiera 50 mg acyklowiru (Aciclovirum).Wskazania:Miejscowe leczenie zakażeń skóry (opryszczki warg i narządów płciowych), wywołanych przez wirus opryszczki zwykłej Herpes simplex typu 1 i 2.Przeciwwskazania:Nadwrażliwość na acyklowir, walacyklowir, glikol propylenowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.Działania niepożądane:W ocenie częstości działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację:bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000).Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt często Przemijające uczucie pieczenia lub kłucia bezpośrednio po nałożeniu kremu.Nieznaczne wysuszenie lub złuszczenie skóry.Świąd Rzadko Rumień.Kontaktowe zapalenie skóry po zastosowaniu produktu (przeprowadzone testy wrażliwości wykazywały, że wpływ na to miały częściej składniki podłoża kremu niż sam acyklowir).Zaburzenia układu immunologicznego: Bardzo rzadko: Natychmiastowe reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywka.Interakcje:Nie są znane istotne klinicznie interakcje.Dawkowanie:Cienką warstwę kremu Herpex nakładać na zakażoną powierzchnię skóry 5 razy na dobę co 4 godziny (z przerwą nocną). Sposób stosowania i czas trwania leczenia Produkt Herpex należy nakładać za pomocą pałeczki kosmetycznej, nabierając ilość kremu wystarczającą do pokrycia zakażonej powierzchni skóry. Krem należy stosować nie tylko na widocznezmiany chorobowe wywołane przez opryszczkę (pęcherzyki, grudki obrzękowe, zaczerwienienie), ale i na sąsiadującą z nimi powierzchnię skóry.W przypadku nakładania kremu bezpośrednio palcami, przed i po zastosowaniu kremu należy dokładnie umyć ręce, aby nie dopuścić do zakażenia zmienionej chorobowo powierzchni skóry (np. przez bakterie) oraz rozprzestrzenienia wirusa opryszczki na niezakażoną błonę śluzową i skórę. Krem stosuje się zwykle przez 5 dni. Jeżeli nie nastąpiło zagojenie zmian skórnych, leczenie można kontynuować do czasu wygojenia zmian lub utworzenia się strupów. Czas leczenia nie powinien jednak być dłuższy niż 10 dni.Produkt jest najbardziej skuteczny, jeżeli jest zastosowany natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów zakażenia wirusem opryszczki (pieczenie, swędzenie, uczucie napięcia i zaczerwienienie).Leczenie nie jest skuteczne w stadium, gdy wykwity skórne utworzą strupy.Środki ostrożności:■ Kremu nie należy stosować na błony śluzowe (np. jamy ustnej, oczu, pochwy) ze względu na możliwość podrażnienia. Szczególnie należy unikać kontaktu produktu z oczami.■ Stosowanie kremu Herpex na narządy płciowe i w okolicy odbytu może zmniejszyć wytrzymałość prezerwatywy z lateksu na rozdarcie. Parafina i wazelina zawarte w kremie Herpex mogą zmniejszyć bezpieczeństwo stosowania prezerwatyw.■ U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami układu odpornościowego (np. pacjentów z AIDS lub po przeszczepieniu szpiku kostnego) należy rozważyć podawanie acyklowiru w postaci doustnej. Pacjenci ci powinni zasięgnąć porady lekarza w sprawie leczenia każdego zakażenia.■ Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry, a alkohol cetylowy może wywołać miejscowe reakcje skórne (tj. kontaktowe zapalenie skóry).Prowadzenie pojazdów:Produkt nie zaburza zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.Przedawkowanie:Nie opisywano objawów przedawkowania po miejscowym stosowaniu acyklowiru. Przyjęcie doustne zawartości całej tubki kremu (500 mg acyklowiru) nie spowodowało żadnych działań niepożądanych.Ciąża:CiążaStosowanie acyklowiru w czasie ciąży można rozważać jedynie w przypadkach, gdy potencjalne korzyści przeważają nad możliwym nieznanym ryzykiem, chociaż ogólnoustrojowa ekspozycja na acyklowir zastosowany miejscowo w postaci kremu jest bardzo mała.Rejestry ciąż z okresu po wprowadzeniu acyklowiru do obrotu przedstawiają dane dotyczące kobiet, które w okresie ciąży otrzymywały acyklowir w jakiejkolwiek postaci farmaceutycznej. Dane te niewskazują na zwiększenie liczby wad wrodzonych w porównaniu z ogólną populacją. Nie wykazano również, aby któraś z wad wrodzonych była swoista dla acyklowiru ani nie wykazano żadnej spójności w odniesieniu do ich wspólnej przyczyny.Standardowe testy na królikach, szczurach lub myszach nie wykazały embriotoksycznego ani teratogennego działania acyklowiru podawanego ogólnie.W niestandardowych testach przeprowadzonych na szczurach wady rozwojowe płodów obserwowano jedynie po podskórnym podaniu acyklowiru w takich dawkach, które były toksyczne dla matek.Kliniczne znaczenie tych obserwacji nie jest ustalone.Karmienie piersiąOgraniczone dane uzyskane u ludzi wskazują, że acyklowir w postaci o ogólnoustrojowym działaniu przenika do mleka kobiecego. Jednak dawka otrzymywana przez niemowlę z pokarmem matkistosującej acyklowir w kremie jest nieznaczna.

Hexal – Nutrikosmetyki i leki dermatologiczne

kemei falownica opinie, ile gram kawy na filiżankę, clatronic opiekacz, suszarko szczotka revlon, klimatyzator przenośny jak wyprowadzić rurę, jak naturalnie wyprostować włosy, expres do kawy delonghi cena, series 9 online, hx6064, jajka na miękko gotowanie, kolorowy czajnik elektryczny

yyyyy