o’Sole Morska sól spożywcza drobnoziarnista jodowana 1 kg

4,25

Opis

oSole Morska sól spożywcza drobnoziarnista jodowana 1 kg

Sól mor­ska po­zy­ski­wa­na jest z od­pa­ro­wa­nia wo­dy mor­skiej. Jest jed­ną z pod­sta­wo­wych, sto­so­wa­nych od daw­na, przy­praw kuch­ni śródziemnomor­skiej. W swo­im skła­dzie po­sia­da ta­kie mi­kro i ma­kro­ele­men­ty jak jod, wapń, ma­gnez, po­tas i wie­le in­nych. Do­sko­na­le pod­kre­śla smak po­traw, szcze­gól­nie ryb­nych i wa­rzyw­nych.

Cenos – Sól i pieprz

płaska szczotka, prezerwatywy durex real feel, czajnik elektryczny czy indukcja, switch on opiekacz, sol bambusowa

yyyyy